برنامه تماشا در بی بی سی فارسی:«پرهای آتش» نمایشی که به حکایت معروف زال و رودابه شاهنامه می‌پردازد، بهمن ماه امسال در سان‌فرانسیسکوی آمریکا به روی صحنه رفت. نگارش، طراحی و کارگردانی این نمایش را حمید رحمانیان، فیلم‌ساز و گرافیست ساکن نیویورک، به عهده داشته. تصویر سازی مدرن از شاهنامه فردوسی با تلفیقی از انواع نگارگری ایرانی از تازه‌ترین کارهای رحمانیان است. این کتاب همچنین اولین پاپ آپ یا بازشو با موضوع داستان‌های شاهنامه است.

رجمانیان این بار هم به سراغ شاهنامه رفته و داستان‌های آن را در غالب یک نمایش عظیم سایه به روی صحنه آورده.