در مورد این فیلم کلاسیک با هنرنمایی عمر شریف، که اخیراً فوت شد، و بر اساس رمان بوریس پاسترناک، در اینجا.  چون player این ویدئو در بخش فارسی این سایت ایراداتی دارد، مثل اشکال در جلو و عقب رفتن در ویدئو، به کپی همین دوبله در اینجا رجوع فرمائید.  همچنین احتمالاً در برخی مرورگرها (web browser)، مثل Chrome، ممکن است تماشا آسانتر از برخی دیگر از مرورگرها، مثل Firefox، باشد.  اصل فیلم پس از موزیک پیش درآمدی از حدود دقیقۀ 4:30 شروع می شود.