Youtube:

"ایاد جمال الدین (ایاد رئوف محمد جمال الدین ) زادۀ ۱۹۶۱ در نجف است ـ روحانی راستگو شیعی ، روشن اندیش و روشن ورز پارسا فلسفه دان و سیاستمدار سکولار عراقی است که در یک خانوادۀ فرهنگی پرورش یافته است. پدرش نویسندۀ سکولار عراقی دارای 50 کتاب و عمویش نیز شاعر سرشناسی بود. جمال الدین در سال 1979 به ایران آمد و دررحوزۀ علمیه قم درس دینی خواند و سپس به فراگیری فلسفه در دانشگاه روی آورد و پایان نامه در فلسفه دریافت کرد. جمال الدین سپس در سال 1995 به دعوت شیعیان به کشور امارات متحده رفت و با سرنگونی حزب بعث در 2003 به عراق بازگشت. وی از سال 2005 تا سال 2010 به عنوان نماینده «ناصریه» در پارلمان عراق بود. وی به جدایی کامل دین از حکومت باور دارد! زبان فارسی را در سالیانی که در ایران بسر میبرد، آموخت. وی اگرچه روحانی است و در ایران درس خوانده است ولی با این حال از حکومت شریعت و «ولایت فقیه» در ایران بیزار است و خواهان برابری و اجرای «حقوق شهروندی» بر پایۀ «حقوق بشر سازمان ملل» است. وی در مقام رهبری حزب تجمع لیبرال عراق (احرار) در انتخابات پارلمانی عراق در سال ۲۰۱۰ تلاش کرد ولی کوشش وی به جایی نرسید ( شکواییه وی به سازمان ملل بخاطر شمارش دروغین انتخابات هرگز پیگیری نشد ). خوشبختانه وی تاکنون از 4 ترور نافرجام جان بدر برده است. وی دارای همسر و (3 دختر و 3 پسر) است و در بغداد زندگی میکند."