"کلا ما پورمحمدی‌ها... حمال‌های خیلی خوبی هستیم و خیلی خوب حمالی می‌کنیم اما متاسفانه نوکرهای خوبی نیستیم."

در مراسم تجليل از علی اصغر پورمحمدی، مدير سابق شبكه سه سيما بعدازظهر روز چهارشنبه، ٢٦ مهرماه...