مسیری که طی شده پشتش دریایی از خون است و هر نیروی سیاسی که آینده‌نگر باشد نمیتواند به این حجم از خون بی‌تفاوت باشد. این کشته‌ها برای استقامت است نه مماشات. بسیاری از اینها که کشته شدند به رغم رنج‌هایشان، رقصیدند. هر تصویر رقص آنها افقی از آینده است. درست مثل رقص جواد روحی در میدان تقلا برای آزادی.

رقص خشمگین‌ها