رخت‌های سیاه‌مان را هیچ رنگی شاد نمی‌کرد، نسل بی‌رنگ، نسلی بی‌سایه، نسلی که بدن تف‌کرده‌اش را هر ساعت خنک می‌کرد تا آماده‌ی جنگ بعدی شود. جنگ در خفا، باخت در ملاء عام. ما والدین خسته با شادی‌های کوچک، نسلی را پرواندیم که سیاه نمی‌پوشد که هدف دارد که راهش را می‌داند و می‌جنگد تا خوشبختی‌هایش را گره بزند به تلاش، به کارایی، به همت و کاردانی. نسلی که می‌خواهد بخواند، بداند، نترسد، دروغ نشنود، سانسور نکند و باج ندهد.

نسلی که می‌خواهد بخواند، بداند، نترسد، دروغ نشنود