من و همه ی مردم ایران از این جایزه خوشحالیم اما باید بگویم، بخش زیادی از زندگی‌ و شادمانی مردم ایران و منطقه توسط دولتی از بین رفته که همسر رئیس جمهور اون کشور این جایزه را به من اهدا کرده کاش این جایزه توسط یک شخص هنری به این اثر هنری اهدا میشد کشور عزیزم را با تمام زیبای‌هایش دوست دارم و اینجا خواهم ماند