یکی از حسرت‌های بزرگ زندگیم اینه که صبح که از خواب پا می‌شم اون روز رو خانم باشم! مثلا اول صبحی مثل آدم‌های حسابی روزمو شروع کنم. مرتب و منظم بشینم روی کاناپه و مثل اونا همین‌طور که دارم ژورنال مد رو ورق می‌زنم و هم‌ذات‌پنداری می‌کنم به جای چای تلخ یخ‌زده یکی پیدا بشه یه لیوان آب‌پرتقال تازه بده دستم و به‌جای صدای ماشین‌لباس‌شویی از توی خونه‌مون صدای یه موسیقی نرم و ملایمی در بیآد. هر شبم به خودم قول می‌دم دیگه از شنبه که رژیم‌مو شروع کردم آراسته هم می‌شم!

به‌خدا همه‌شون سالم‌ان