آخ‌آخ! بازم بزرگ‌تر بشم، شب یلدا بشه، گیس‌گلابتون، شاه‌پریون، چارقدمو سرم کنم. بزک‌کرده، وسمه به کمون ابرو، سرمه به پشت پلکون، سرخاب به لپای گل‌گون، بشینم اون بالا زیر کرسی نرم و گرم‌مون! عروس‌ام بیآد واسم نرگس مستون بیآره، دومادون با نقل و نبات‌دون، نوه‌ها بیان شیطون و ورجه‌کنون. پاشونو بذارن رو چشمون، براشون کنم انار دون. پسته و بادوم بشکنم، شیرینی با پوست نارنج بپزم!

گل در بر و می در کف و معشوق به کام