در جایی که باید نرمش داشت، اگر المپ باشی، سقوط خواهی کرد؛ و آن‌جا که باید بی‌رحم به جلو بروی، اگر از در محبت و لطافت وارد شوی، باز هم خواهی مرد. پس فن سیاست، آن‌طور که مد نظر ماکیاولی است، نکته‌ای است که حکومت را حفظ خواهد کرد.

مردم دمدمی مزاج