این مردان که زورشان به همه‌چیز می‌رسد الا دل‌شان، در یک نقطه مشترک‌اند؛ آن‌ها تنهایانی هستند که با معشوقه‌ای مرده، با زیبارویی در خیال، با رخی پشتِ چادر، در ارتباط‌اند، در یک توهم زیبای لرزان‌اند.

چیز زنده‌ای میان دو مُرده