مدیریت چهارباغ در جشن‌های خود، با برگزاری کنسرت و موسیقی خیابانی وشادی مردم را به گناه آلوده کردند. دوچرخه‌سواری بانوان در چهارباغ ترویج می‌شود و تقاضای مردم از شهرداری و دادستان محترم این است که با این مسائل برخورد کنند.

منبع