مژده به آقایان عزیز، از فردا نهم مارس، تا هفتم مارس سال آینده، روزهای جهانی آقایان خواهد بود. جای هیچگونه نگرانی نیست.