ترجیح می‌دهم تمام عمر در حبس گروهی از ظالمان هم‌وطنم بمانم و زندگی‌ام را صرف تلاش اصلاحگرانه خطاهایشان سازم، اما لحظه‌ای مشمول ننگ حمایت پیمان‌شکنانی قرار نگیرم که با پشت کردن به اصول حقوق و اخلاق، از توافق خردمندانه و صلح‌جویانه برجام خارج شدند و با بازتحمیل تحریم‌ها میلیون‌ها تن از هم‌وطنان مرا به زیر خط فقر کشانده‌اند؛ در حالی که مطمئنم اگر حاکمان کشورم آنان را در غارت و دوشیدن منابع میهن شریک کرده بودند، بسادگی چشمشان را نه فقط بر زندانی شدن بلکه حتی بر ارّه و تکه‌تکه شدن امثال من می‌بستند.

دویچه وله: فرهاد میثمی، پزشک و فعال مدنی، در نامه‌ای از زندان اوین که متن آن روز شنبه ۱۵ دی (پنجم ژانویه) در وبسایت کلمه منتشر شده، در "نوشتاری دوقلو" از یک‌سو ضمن انتقاد از قوه قضائیه ایران به تبیین "راه‌های عملی ایجاد تغییرات" در "رفتار حاکمیت‌های اقتدارطلب" پرداخته و از سوی دیگر حمایت دولت کنونی آمریکا از خود را نپذیرفته است.

این پزشک و فعال مدنی که بیش از پنج ماه پیش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد، با اتهام‌هایی نظیر "تبانی و اجتماع به قصد بر هم زدن امنیت کشور" روبه‌رو است.

پاراگراف کامل: «ترجیح می‌دهم تمام عمر در حبس گروهی از ظالمان هم‌وطن خطاکارم بمانم و زندگی‌ام را صرف تلاش اصلاحگرانه خطاهایشان سازم، اما لحظه‌ای مشمول ننگ حمایت پیمان‌شکنانی قرار نگیرم که با پشت کردن به تمام اصول حقوق و اخلاق، از توافق خردمندانه و صلح‌جویانه "برجام" خارج شدند و با بازتحمیل تحریم‌های غیرانسانی، میلیون‌ها تن از هم‌وطنان مرا به زیر خط فقر کشانده‌اند؛ آن هم در حالی که مطمئن هستم اگر حاکمان کشورم آنان را در غارت و دوشیدن منابع میهن شریک کرده بودند، به سادگی چشمشان را نه فقط بر زندانی شدن بلکه حتی بر ارّه و تکه‌تکه شدن ده‌ها امثال من می‌بستند.»