متاسفانه برخی افراد در تمام کشورها از جمله کشور من معنی واقعی آزادی را درک نکرده اند.

بی بی سی: محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری سابق ایران امروز، دوشنبه در توییتی به ممنوعیت پوشش سرینا ویلیامز، قهرمان تنیس آمریکایی در مسابقات تنیس آزاد فرانسه اعتراض کرد.

آقای احمدی نژاد در حساب توییترش نوشت: "چرا مسابقات تنیس آزاد فرانسه به سرینا ویلیامز بی احترامی می کند؟"محمود احمدی نژاد که در توییت خود سرینا ویلیامز را منشن کرده در ادامه نوشته: "متاسفانه برخی افراد در تمام کشورها از جمله کشور من معنی واقعی آزادی را درک نکرده اند."

این توییت آقای احمدی‌نژاد واکنش‌های زیادی را در شبکه‌های اجتماعی ایجاد کرد. برخی کاربران ضمن ابراز تعجب از این توییت نوشتند محمود احمدی‌نژاد در زمان ریاست جمهوری خود آزادی‌های زیادی را سلب کرده است. برخی دیگر نیز این توییت وی را پوپولیستی خوانده اند.

در مقابل، عده ای گفته اند او در زمان ریاست جمهوری خود با گشت ارشاد موافق نبوده و از جمله، به جمله معروفش اشاره کردند که: "آیا واقعا مشکل مملکت ما موی جوانهای ماست؟"