من متاسفم که دغدغه اصلاح‌شدگان به #رفع_حصر تنزل کرده و پخش ربنای استاد رو فراموش کردند.

https://twitter.com/MRYAZDAN/status/1023557164366000129