آقايان، كاظمين و كربلا می‌تواند همين شلمچه و جزيره مينو باشد. چرا پول‌ها و گنبدهاى طلا را بجاى عراق به شلمچه نمى‌آوريد كه پيكر هزاران جوان ايرانى آنجا مفقود شده؟ من دخيلم را در بيمارستان به تخت جانبازى می‌بندم كه بدنش را سپر كرد تا دشمن ذره‌اى از كيان وطنش را صاحب نشود. ختم كلام اينكه به داد مردم برسيد تا دير نشده.

بخشی از یادداشت مسعود شجاعی کاپیتان تیم ملی ایران:

«اتفاقات اين روزهاى كشورمان به قدرى توهين به شعور ماست كه نمی‌توان نگفت.

اين صداى من نيست. صداى قشر عظيمى از جامعه است.

حاشا به غيرتتان! اختلاس‌ها و پر كردن جيب‌تان از صدقه سر شهرهايى مثل آبادان است كه مردمش از ساده‌ترين امكانات زندگى بى بهره‌اند.

مى‌خواهيد به عراق، سوريه، لبنان و ... كمک كنيد، بكنيد ولى اولويت با آبادان، خرمشهر، ايلام، كرمانشاه، بانه و سيستان است.

آقايان، كاظمين و كربلا می‌تواند همين شلمچه و جزيره مينو باشد. چرا پول‌ها و گنبدهاى طلا را بجاى عراق به شلمچه نمى‌آوريد كه پيكر هزاران جوان ايرانى آنجا مفقود شده.

من دخيلم را در بيمارستان به تخت جانبازى می‌بندم كه بدنش را سپر كرد تا دشمن ذره‌اى از كيان وطنش را صاحب نشود.

ختم كلام اينكه به داد مردم برسيد تا دير نشده»