مگر می‌شود کسی که عالم و آدم او را می‌شناسند و در کشورهای دیگر هم شناخته شده است یکباره گم شود؟ مسوولین باید در این مورد پاسخ بدهند که برای آن همه جنایت و بعد از پی‌گیری های آقای روح‌الامینی دو سال زندان دادند و حالا می‌گویند اصلا پیدایش نمی‌کنند.

واکنش خانواده‌‌ها و وکلای قربانیان کهریزک به ناپدیدشدن مرتضوی: دستگاه قضایی پاسخگو باشد