دانشجوی زندانی، کارگر زندانی، معلم زندانی، درویش زندانی، فعال حقوق بشر زندانی، روزنامه‌نگار زندانی، فعال محیط زیست زندانی، فعال سیاسی زندانی،فعال حقوق کودکان زندانی، وبلاگ نویس زندانی، فعال زنان زندانی...الان هم که کشاورز زندانی. دایره هی وسیع‌تر میشه و همه ما را با هم می‌بلعد.

منبع: توییتر مهسا امرآبادی