"اگر رضا پهلوی بگه سلطنت هیچی منم کنارش مثل دوتا شهروند می‌‌ایستم. اگر تو میشی شاه منم میشم محسن چریک. مگه ما مردیم که همه عمرمون را بزاریم بدیم پسر شاه برگرده ?"

Video BBC