بین #مجاهدین و # رضا پهلوی تفاوتی وجود ندارد زیرا هر دو از بیگانه پول میگیرند و البته هیچگاه موفق نخواهند شد و ایران آینده ای روشن خواهد داشت..

اردشیر زاهدی در انتهای برنامه علی لیمونادی  در پاسخ به مجری برنامه 

 

Video :

 

حمایت اردشیر زاهدی از حضور نظامی در منطقه

 

درخواست رضا پهلوی از اسرائیل وعربستان/ اردشیر زاهدی: کثافت می‌کنم بر کسی که از عربستان پول بگیرد