عشق چیزی نیست به جز دو نفر آدم بیکار که قسم خورده اند که زندگی‌ همدیگه رو خراب کنند :)