دوستان عزیزی که بیانیه یا اعلامیه, یا چیزی در این حدود, از سازمان مجاهدین و یا آقای حسن داعی در رابطه با حملات اخیر به تاسیسات حکومتی در تهران و گور روح الله خمینی در حومه تهران سراغ دارند, لطفا آدرسش را به بنده هم بدهند...