امروز معده ی آرش آب را هم پس ميزند و دچار زخم بستر شده ، آرش خون بالا می اورد و جلوی چشمانم نزديك است كه از دست برود.

از صفحه فیس بوک فعال حقوق بشر شهناز کریم بیگی، مادر شهید مصطفی کریم بیگی، یکی از معترضان سال 88 که از بالای پل حافظ به پایین پرتاب شد.