هیچ معنایی ندارد زن با بدن نرم و شل مردی در خلوت دستگاه روی او بچرخاند که کجایت درد می کند، دین کی چنین چیزی می گوید؟

بیان احکام دوچرخه سواری زنان در ملا عام و سونوگرافی زیر نظر متخصص مرد در خطبه های نماز جمعه مریوان