می‌خوام بپرّم و عقربه ثانیه‌شمار ساعت دیواری رو محکم توی دستام نیگر دارم... لامصب داره تند میره...