گاهی دست خودت را بگیر و به خرید برو برای آخرهفته ات برنامه سینما و تاتر بچین خودت را به نوشیدن قهوه دریک کافه دعوت کن برای خودت یک موزیک آرام بگذار بیخیال اتوبوس و مترو، مسیر تکراری هر روز را قدم بزن کتابی که دوست داری را به خودت هدیه کن برای گلدان اتاقت گلهای خوشبو بگیر در دفترچه ی روزانه ات بنویس: تو قرار است از لحظاتی که میگذرد لذت ببری خلاصه که به خودت، به علایقت احترام بگذار میدانی چیست رفیق؟ عشق زیباست دوست باید باشد اما حال زندگی وقتی خوب میشود که هوای خودت را داشته باشی