ماموران اداره اطلاعات اصفهان روز دوم دی ماه وارد منزل آقای حجتی شدند، جلوی پدر و مادرش او را مورد پرخاش قرار دادند و چند ضربه سیلی هم به او زدند، خانه را تفتیش کرده و وسایل شخصی مانند کامپیوتر، تلفن، کتاب مقدس و جزوات مسیحیت را به همراه او با خود بردند. او را با دستنبد و چشم بند از خانه اش برده اند. ماموران حتی درخت کریسمسی که در خانه بوده را نیز با خود برده اند. این حرکت واقعا عجیب است. آخر به درخت کریسمس چه کار داشته اند؟

منبع: منصور برجی، سخنگوی «کلیساهای ایرانی همگام» به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که روز دوم دی ماه ، دو روز قبل از کریسمس یک نوکیش مسیحی به نام میثم حجتی از سوی ماموران اداره اطلاعات در اصفهان دستگیر شده و از آن روز تاکنون خبری از او در دست نیست و خانواده اش حتی از محل نگهداری او نیز بی اطلاع هستند.