توافق کردیم که به ۱۲ سال قبل برگردیم ، نمیشه یه توافقم بکنیم به ۳۷ سال قبل برگردیم؟

کامنت کاربر فیس بوک "بهزاد" در مقالۀ صادق زیباکلام در باب توافق هسته‌ای.