رژیم پول داره اسلحه داره رسانه داره، ما هم Share داریم و like داریم، به این میگن از خود گذشتگی