حتی غربی‌ها هم به اهمیت جداسازی دختران و پسران در کلاس‌های دانشگاه پی‌برده‌اند و به این نتیجه رسیده‌اند میزان یادگیری در کلاس‌های مختلط کاهش پیدا کرده است.

دانشحو نیوز-این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس جداسازی دختران و پسران را یک بحث علمی خوانده و گفت: نگرانی کلاس‌های مختلط فقط بحث‌های اخلاقی نیست بلکه تاثیرگذاری آن از لحاظ علمی و ضریب انسجام ذهنی در کلاس‌ها ثابت شده است.