..لطفا به وزارت خارجه پیشنهاد بفرمایید که در فرم ویزاهایی که برای متفکران خارجی داده می‌شود چند عبارت را با جای تیک مشخص کنند تا آنان قبل از سفر به ایران درباره حاکمیت دین در جامعه، اعتقاد به دین رحمانی، قانون ارث، مسأله قصاص، قطع دست سارق، تفاوت ارث زن و مرد و ... نظر خود را اعلام نمایند که از همان ابتدا صدور ویزای آنان منتفی گردد..

رادیو فردا: محمد مطهری، فرزند مرتضی مطهری، در جوابیه شدیدالحن خود، حمله روزنامه کیهان به «پروفسور کلی جیمز کلارک»  را شرم‌آور خواند.

وی خطاب به حسین شریعتمداری، نماینده رهبری در روزنامه کیهان و مدیرمسئول این روزنامه، نوشت: «برای من قابل درک نیست که چرا کیهان تا کسانی را جاسوس و همجنس‌باز و مزدور و ساده‌لوح و ... ننامد روزش شب نمی‌شود. »