هر سال علیه ما قطعنامه تصویب می‌شود...بحث حقوق بشر میدان جنگ دیگری است که با غربی‌ها مواجه هستیم.

مشرق نیوز