"محو کنید هژمونی فرهنگی این نظام اهریمنی را به کمک تکنولوژی ارتباطی اعم از اینترنت و ماهواره و با همت مردمان اندیشمند و پسران و دختران امروزی که این امر مقدمه محو کامل ان خواهد بود."

از وبلاگ گاگول گرافیک:

 

https://gagoolgraphic.wordpress.com/