از پوتين پس از ديدار با مقام معظم رهبري در مورد شخصيت رهبر معظم انقلاب پرسيدند و پوتين در پاسخ گفت من خودم كمونيست هستم و همسرم يك مسيحي ارتدوكس است و كتاب هاي دين مسيح را خوانده ام و من رهبر انقلاب اسلامي ايران را همچون مسيحي ديدم كه در پيش چشمم ظاهر شد.