فیلم زیر هفدهمین کنگره سراسری تازه های قلب و عروق به یادواره پرفسور عبدالرشید خان معصومی نایینی بنیان گذار قلب نوین در ایران و خواهر زاده ایشان دکتر علی معصومی.

Video