به گزارش سایت کلمه که اخبار مربوط به میرحسین موسوی را منتشر می‌کند، روز سه شنبه تعدادی از اقوام میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد، اجازه یافتند «بدون حضور محسوس» ماموران امنیتی با این دو نفر دیدار کنند.