گر چه از هر ماتمی خیزد غمی 
فرق دارد ماتمی با ماتمی
در عزای مرگ مردان بزرگ 
گفت باید ای دریغا عالمی.

بزرگ مردی از نیروهای مسلح شاهنشاهی ایران به جمع یاران خود پیوست.

درگذشت جاوید نام تیمسار سپهبد حسین جهانبانی امیری فرهیخته و شخصیتی والا که در طول زندگی پربار خویش و مناصب گوناگون سربازان بسیاری جهت حفظ استقلال و امنیت کشور با درایت و شایستگی که ریشه در خاندان پر افتخار جهانبانی دارد تربیت نمود و همچون پدری دلسوز از هیچگونه حمایت و حل مشکلات پرسنل دریغ نمیداشت,

این ضایعه اسفناک را به پیشگاه بزرگ بانو قدسی جهانبانی-فرزندان نازنین-یکایک اعضای فرهیخته خاندان جهانبانی-خانواده های وابسته-دوستان-پرسنل نیروهای مسلح شاهنشاهی و وطنپرستان تسلیت عرض نموده یاد و نام پر فروغش را همواره گرامی خواهیم داشت.