هر هزار سال یکبار از آرشیو کتابخانه ی ملی کنگره ی آمریکا اسناد و تصاویرِ خوبی به بیرون می‌‌آید، اینبار توجهَم به چند تصویر جلب شد که مربوط به خانم لوئیز دریفوس ـ همسر وزیرمختار آمریکا در حال توزیع غذا و مایحتاج از میان مردم گرسنه در حاشیه تهران بودند.

این تصاویر مربوط به سالِ ۱۹۴۳ میلادی است، احتمالا فصلِ زمستان است و قحطی‌ و گرسنگی در کشور بیداد می‌کند.

باید یادآوری کنم که یک روز پس از آغاز جنگ جهانی دوم، ايران طی اعلاميه‌ای بی طرفی خود را در اين نبرد اعلام كرد و به اتباع خارجیي نیز اخطار داد از هرگونه بروزِ احساسات منافی با بی طرفی ايران بپرهيزند اما این امر نیز نتوانست مانع از سرایت آتش جنگ به خاک ایران شود، در ۳ شهریور۱۳۲۰ خورشیدی، نيروهای متفقين شامل انگلیس و شوروی بدون توجه به بی طرفی ایران از جنوب و غرب و از زمین و هوا به ایران حمله کردند و شهرهای سرِ راه را اشغال کرده و به سمت تهران آمدند. 

به محققین و علاقمندانِ حرفه‌ای تاریخِ ایران (منظور ایرانیانِ واقعی‌ بی‌ طرف است و نه‌ آن دسته نا آگاهانِ تازه بدوران رسیده آمریکا نشین) حتما به آرشیو رایانه‌ای کتابخانه ی ملی کنگره ی آمریکا سر زده و تصاویرِ بیشتری درین زمینه بیابند.