"یک روز بعدازظهر خیلی اتفاقی رییس جمهور با دستیار شخصی اش فریال گواشیری در قسمت بیرونی Oval Office شروع به رقصیدن کرد. آنطور که یادم میآید، او داشت به فریال کمک میکرد تا برای جشن عروسی اش که در همان نزدیکیها برگزار میشد رقصش را تمرین کند. "(عکس از عکاس رسمی کاخ سفید پیت سوزا)

 

منبع: صفحه فیس بوک کاخ سفید