گفته بودن اگه مذاکرات نتیجه بده همه چی درست میشه ، حتی شاه هم برمیگرده..... من فکر میکردم شوخی میکنن!