آگهی فیلم «قصاص» (نظام فاطمی، ۱۳۵۰)، با بازیگری گوگوش و ناصر ملک مطیعی، در مجله اطلاعات بانوان.