کتاب شعر  «دل به دلبری افتاد» نوشته‌ی «کوروش همه‌خانی» از طرف نشر مهری چاپ  شده و آماده توزیع است. برای نحوه‌ی خرید لطفن به ای میل نشر مهری تقاضا‌ی خودتان را ارسال بفرماید.

 

 

 

mehripublication@gmail.com