تصویری بی‌ نظیر از اِعزام اوّلین دستهٔ محصلینِ ایرانی به اُروپا در پائیزِ ۱۹۲۸ میلادی.

در اجرای قانون مصوب یكم خرداد ۱۳۰۷ خورشیدی (چهارم اكتبر ۱۹۲۸ میلادی)، نخستین دسته دیپلمه های برگزیده روانه اروپا شدند تا در آنجا به هزینه دولت ایران به تحصیلات خود ادامه دهند.  

این افراد مكلف به بازگشت و خدمت به وطن بودند. باوجود ذكر شمار سالانه محصلان اعزامی در قانون، در مهرماه ۱۳۰۷ خورشیدی یكصد و ده دیپلمه (ده تن بیش از مصوبه مجلس) روانه اروپا شده بودند و منحصرا به كشور فرانسه زیرا كه در آن زمان، تدریس زبان خارجی در دوره آموزش متوسطه ایران تقریبا منحصر به زبان فرانسه بود و برنامه های درسی این دوره تحصیلی ایران از كشور فرانسه اقتباس شده بود. این دیپلمه های اعزامی كسانی بودند كه قبلا در امتحان زبان فرانسه در تهران كه زیر نظر سفارت این كشور انجام شده بود پذیرفته شده بودند.

قبل از تصویب این قانون و از نیمه اول قرن نوزدهم، رفتن ایرانیان جهت تحصیل در اروپا امری عادی بود ولی نه به هزینه دولت و در چارچوب مقررات. در میان دیپلمه های اعزامی به فرنگ در مهرماه ۱۳۰۷ خورشیدی این افراد وجود داشتند كه بعدا از سیاستمداران و دولتمردان معروف وطن شدند.

علی شایگان، مهدی بازرگان، مهدی آذر، كریم سنجابی، احمد رضوی كرمانی، محمدعلی ملكی، رضا رادمنش، خلیل ملكی، عبدالله ریاضی، لطفعلی صورتگر را می‌ توان در تصویر دید.