پائولا Broadwell در مراسم رویداد دانشجوی دانشکده کندی دانشگاه هاروارد در آوریل 2008 با محمد خاتمى، رئیس جمهور سابق ایران است. Broadwell دانشجوی کارشناسی ارشد در دانشگاه هاروارد، که جایی است که او برای اولین بار ملاقات، مدیر سابق CIA دیوید Patraeus بود