The first women students at the University of Tehran (September 1936). Front row (left to right): Batūl Samīʿī, Zahrā Eska ndarī, Mehrangīz Manūčehrīān, Serāj-al-Nesā& #247;, Badr-al-Molūk Bāmdād, Šams-al-Molūk Mo ṣāḥeb, Ḵānom Šāhzāda K 5;vūsī. Second row (left to right): Zahrā Kīā Ḵ ānlarī, Forūḡ Kīā, Tāj-al-Molūk Naḵa& #191;ī, Šāyesta Ṣādeq, Ṭūsī Ḥ 155;ʾerī. After Bāmdād, I, p. 99.