به گفتۀ دویچه وله، این تصویری است که روزنامۀ «شرق»، که نشریه ای اصلاح طلب محسوب می شود، در مقاله ای دربارۀ میرزاخانی ارائه کرده بود.