یاسمن سعیدی

 نفر اول کنکور ۱۳۹۳ از ۲۰۰،۰۰۰ نفر شرکت کننده.

رتبه‌های ۱ تا ۱۰،۰۰۰ میتوانند به دانشگاه‌های بهتر و بالای ۱۰،۰۰۰ نفر به دانشگاه‌های باقی‌ مانده. معمول دانشگاه‌های شریف و امیر کبیر تا ۷۰۰ یا ۸۰۰ نفر اول پر میشن.

http://baharnews.ir/vdcbwgbs.rhbg9piuur.html