تا حالا حداکثر چقدر نون خامه‌ای خوردید؟!  من در دوران جوانی تا یک کیلو در یک نشست!