حاجی مارمولک:

"در روایات آمده زمانی که حضرت موسی برای گرفتن وام به بانک مراجعه کرد ولی گفتند نمی‌دهیم، او عصبانی شد و با عصای خویش شعبه را دو نیم کرد و از وسط آن رد شد و به یک بانک دیگر رفت."